woord OT NT apo Bijbel
waak140115

Vindplaatsen van waak in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 13:16
Als gij deze dingen hoort, zo waak zelfs in uw slaap.