woord OT NT apo Bijbel
waaraan143118

Vindplaatsen van waaraan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:51
Waaraan zal men dan weten, dat zij geen goden zijn?