woord OT NT apo Bijbel
waarachtigen0303

Vindplaatsen van waarachtigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Johannes 17:3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

2 Korinthiƫrs 6:8
Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen;

1 Thessalonicensen 1:9
Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;