woord OT NT apo Bijbel
waarachtiglijk1102

Vindplaatsen van waarachtiglijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 23:28
De profeet, bij welken een droom is, die vertelle den droom; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE.