woord OT NT apo Bijbel
waarachtiglijk1102

Vindplaatsen van waarachtiglijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 12:11
En Petrus, tot zichzelven gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en uit al de verwachting van het volk der Joden.