woord OT NT apo Bijbel
waarbij55010

Vindplaatsen van waarbij in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

MattheĆ¼s 11:16
Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen.

Marcus 4:30
En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?

Lukas 1:18
En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.

Lukas 13:18
En Hij zeide: Wien is het Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal Ik hetzelve vergelijken?

Lukas 13:20
En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?