woord OT NT apo Bijbel
waarborg0011

Vindplaatsen van waarborg in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 10:28
En als de zon opgegaan was, leverden zij met elkander slag; dezen hadden tot een waarborg van de voorspoed en overwinning met de kloekmoedigheid, de toevlucht tot de Here, en genen stelden daartegen hun moed tot een overste van de strijd.