woord OT NT apo Bijbel
waarde47415

Vindplaatsen van waarde in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

1 Koningen 21:2
Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is; en ik zal u daarvoor geven een wijngaard, die beter is dan die; of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven.

Job 28:13
De mens weet haar waarde niet, en zij wordt niet gevonden in het land der levenden.

Psalmen 49:13
De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan.

Psalmen 49:21
De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan.