woord OT NT apo Bijbel
waarderen2103

Vindplaatsen van waarderen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 28:17
Men kan het goud of het kristal haar niet gelijk waarderen; ook is zij niet te verwisselen voor een kleinood van dicht goud.

Job 28:19
Men kan de Topaas van Morenland haar niet gelijk waarderen; en bij het fijn louter goud kan zij niet geschat worden.