woord OT NT apo Bijbel
waarderen2103

Vindplaatsen van waarderen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 8:18
Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.