woord OT NT apo Bijbel
waardigen0011

Vindplaatsen van waardigen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 14:45
En het is geschied, als de veertig dagen geƫindigd waren, dat de Allerhoogste tot mij sprak, en zeide: Stel de eerste dingen, die gij geschreven hebt, in het openbaar voor, en laat deze de waardigen en onwaardigen lezen.