woord OT NT apo Bijbel
waardiger0101

Vindplaatsen van waardiger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:8
Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij;