woord OT NT apo Bijbel
waardigheid2024

Vindplaatsen van waardigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 55:14
Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende!

Daniƫl 11:21
Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.