woord OT NT apo Bijbel
waardij2002

Vindplaatsen van waardij in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 44:13
Gij verkoopt Uw volk om geen waardij; en Gij verhoogt hun prijs niet.

Spreuken 31:10
Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen.