woord OT NT apo Bijbel
waardschappen0101

Vindplaatsen van waardschappen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 6:39
En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.