woord OT NT apo Bijbel
waargemaakt1001

Vindplaatsen van waargemaakt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 42:20
En brengt uw kleinsten broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden; en gij zult niet sterven. En zij deden alzo.