woord OT NT apo Bijbel
waargenomen7029

Vindplaatsen van waargenomen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 19:9
Want hij heeft u gehoord en u waargenomen, en ter gelegener tijd zal hij u haten.

Susanna (Dan. 13) 1:15
En het geschiedde toen zij een bekwame dag waargenomen hadden, kwam Susanna gelijk zij dagelijks gewoon was, met twee dienstmaagden alleen en wilde zich in de hof wassen, overmits het zeer heet was.