woord OT NT apo Bijbel
waarheen301536

Vindplaatsen van waarheen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 3:8
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.