woord OT NT apo Bijbel
waarhenen351036

Vindplaatsen van waarhenen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 3:4
Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de begeerte des stuurders wil.