woord OT NT apo Bijbel
waarnaar1023

Vindplaatsen van waarnaar in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 44:14
Zodat het overblijfsel van Juda, die in Egypteland gekomen zijn, om aldaar als vreemdelingen te verkeren, geen zal hebben, die ontkome, of overblijve; te weten om weder te keren in het land van Juda, waarnaar hun ziel verlangt weder te keren, om aldaar te wonen; maar zij zullen er niet wederkeren, behalve die ontkomen zullen.