woord OT NT apo Bijbel
waarnaar1023

Vindplaatsen van waarnaar in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 5:37
Open mij de binnenkameren die gesloten zijn, en breng mij te voorschijn de winden, die daarin besloten zijn: toon mij het beeld van de stem; en dan zal ik u tonen de arbeid waarnaar gij vraagt om die te zien.

1 Makkabee├źn 3:48
En breidden de boeken der wet uit, waarnaar de heidenen naarstig zochten, om daarin de beeltenis hunner afgoden te schrijven.