woord OT NT apo Bijbel
waarnamen2114

Vindplaatsen van waarnamen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 31:47
Van die helft der kinderen Israƫls nam Mozes een gevangene uit vijftig, van mensen en van beesten; en hij gaf ze aan de Levieten, die de wacht van den tabernakel des HEEREN waarnamen, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

Nehemia 12:45
En de wacht huns Gods waarnamen, en de wacht der reiniging, ook de zangers, en de poortiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo.