woord OT NT apo Bijbel
waarnamen2114

Vindplaatsen van waarnamen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:1
En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farize├źn, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.