woord OT NT apo Bijbel
waarnamen2114

Vindplaatsen van waarnamen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Susanna (Dan. 13) 1:16
En aldaar was niemand dan de twee oudsten, die daarin verborgen waren, en haar waarnamen.