woord OT NT apo Bijbel
waarneemt82010

Vindplaatsen van waarneemt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 14:6
Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.