woord OT NT apo Bijbel
waarneming1001

Vindplaatsen van waarneming in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 4:32
Mitsgaders de pilaren des voorhofs rondom, hun voeten, en hun pennen, en hun zelen, met al hun gereedschap, en met al hun dienst; en het gereedschap van de waarneming van hun last zult gij bij namen tellen.