woord OT NT apo Bijbel
waarop391848

Vindplaatsen van waarop in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:30
Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het.