woord OT NT apo Bijbel
waarschuwde0011

Vindplaatsen van waarschuwde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther (apocr.) 12:2
En hoorde hun samenspraak, en lette op hun bekommering, en vernam dat zij zich bereidden om de handen te slaan aan Artaxerxes, de koning, en waarschuwde de koning voor hen.