woord OT NT apo Bijbel
waarteken1001

Vindplaatsen van waarteken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 2:12
Nu dan, zweert mij toch bij den HEERE, dewijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijns vaders huis, en geeft mij een waarteken,