woord OT NT apo Bijbel
waaruit63716

Vindplaatsen van waaruit in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Filippensen 3:20
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

Hebree├źn 11:19
Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.

1 Johannes 2:18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.