woord OT NT apo Bijbel
waarzeggen2103

Vindplaatsen van waarzeggen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiƫl 21:23
Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beedigd zijn onder hen; maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden.

Micha 3:11
Haar hoofden rechten om geschenken, en haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog steunen zij op den HEERE, zeggende: Is de HEERE niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen.