woord OT NT apo Bijbel
waarzeggen2103

Vindplaatsen van waarzeggen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 16:16
En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen.