woord OT NT apo Bijbel
waarzeggerij1012

Vindplaatsen van waarzeggerij in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 23:23
Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israël. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God gewrocht heeft.