woord OT NT apo Bijbel
waarzeggingen1001

Vindplaatsen van waarzeggingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 22:7
Toen gingen de oudsten der Moabieten, en de oudsten der Midianieten, en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand; alzo kwamen zij tot Bileam, en spraken tot hem de woorden van Balak.