woord OT NT apo Bijbel
waarzegster1001

Vindplaatsen van waarzegster in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 10:13
Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende,