woord OT NT apo Bijbel
waarzegsters1001

Vindplaatsen van waarzegsters in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 28:9
Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel een strik, om mij te doden?