woord OT NT apo Bijbel
wachtende0213

Vindplaatsen van wachtende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 1:21
En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel.

Johannes 5:3
In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters.