woord OT NT apo Bijbel
wachtkamer2002

Vindplaatsen van wachtkamer in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 14:28
En het geschiedde, zo wanneer de koning in het huis des HEEREN ging, dat de trawanten dezelve droegen, en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer.

2 Kronieken 12:11
En het geschiedde, zo wanneer de koning in het huis des HEEREN ging, dat de trawanten kwamen, en die droegen, en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer.