woord OT NT apo Bijbel
wachtmeester1001

Vindplaatsen van wachtmeester in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 37:13
Als hij in de poort van Benjamin was, zo was daar de wachtmeester, wiens naam was Jerija, de zoon van Selemja, den zoon van Hananja; die greep den profeet Jeremia, zeggende: Gij wilt tot de Chaldee├źn vallen!