woord OT NT apo Bijbel
wachtte3003

Vindplaatsen van wachtte in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Samuël 22:24
Maar ik was oprecht voor Hem; en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid.

2 Koningen 6:10
Daarom zond de koning van Israël henen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich aldaar, niet eenmaal, noch tweemaal.

Psalmen 18:24
Maar ik was oprecht bij Hem, en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid.