woord OT NT apo Bijbel
wachtten3104

Vindplaatsen van wachtten in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 29:21
Zij hoorden mij aan, en wachtten, en zwegen op mijn raad.

Job 29:23
Want zij wachtten naar mij, gelijk naar den regen, en sperden hun mond open, als naar den spaden regen.

Zacharia 11:11
Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, bekend, dat het des HEEREN woord was.