woord OT NT apo Bijbel
wachtten3104

Vindplaatsen van wachtten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 20:5
Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.