woord OT NT apo Bijbel
wachttorens1001

Vindplaatsen van wachttorens in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 32:14
Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden.