woord OT NT apo Bijbel
wage1001

Vindplaatsen van wage in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 19:36
Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb!