woord OT NT apo Bijbel
wagenpaarden2002

Vindplaatsen van wagenpaarden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 8:4
En David nam hem duizend wagens af, en zevenhonderd ruiteren, en twintig duizend man te voet; en David ontzenuwde alle wagenpaarden, en hield daarvan honderd wagenen over.

2 Koningen 7:14
Zij namen dan twee wagenpaarden. En de koning zond het leger der Syriërs achterna, zeggende: Gaat henen, en ziet.