woord OT NT apo Bijbel
wagenrad2002

Vindplaatsen van wagenrad in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 7:33
En het werk van die raderen was als het werk van een wagenrad; hun assen, en hun naven, en hun randen, en hun spaken waren alle gegoten.

Jesaja 28:27
Want men dorst de wikken niet met den dorswagen, en men laat het wagenrad niet rondom over het komijn gaan; maar de wikken slaat men uit met een staf, en het komijn met een stok;