woord OT NT apo Bijbel
wagens311537

Vindplaatsen van wagens in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 9:9
En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.