woord OT NT apo Bijbel
wagenzelen1001

Vindplaatsen van wagenzelen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 5:18
Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzelen!