woord OT NT apo Bijbel
wake0415

Vindplaatsen van wake in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 14:25
Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.

Marcus 6:48
En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan.

Lukas 12:38
En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.