woord OT NT apo Bijbel
wake0415

Vindplaatsen van wake in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 11:8
Gij zult niet allen tegelijk waken, een ieder slape op zijn plaats, en wake te zijner tijd.